top of page

Bij een eerste keer voetzorg word er altijd een anamnese en voetscreening gedaan om de noden van de zorg te kunnen inschatten.

Vervolgens passen wij ook een zorgpedicure op maat toe.

Bij risicopatiënten is er een voorschrift van een arts nodig 

bottom of page